top of page

Tietosuojaseloste

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin nimi:

Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö:

Nina Tuovinen, 040-7725981, info@pienihevospuoti.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa laadukas asiakaspalvelu, tilauksen toimittaminen ja viestintä asiakkaan kanssa. Rekisteriä käytetään markkinoinnissa.

Henkilötietojen käsittelyperusteena on asiakasrekisterissä asiakassuhteesta johtuva oikeutettu etu ja markkinointirekisterissä suostumus.

Rekisteriin rekisteröidyt henkilöt:

Pienen Hevospuodin asiakkaat ja markkinointirekisteriin ilmoittautuneet.

Rekisteröitävät tiedot:

Asiakkaan antaessa tilauksen yhteydessä rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: Nimi, osoite, puhelinnumero, ip-osoite, sähköpostiosoite ja tilattu tuote/palvelu. Henkilötietoja säilytetään kirjanpitolain lainsäädännön mukainen aika.

 

Markkinointirekisteriin rekisteröidään henkilön sähköpostiosoite. Tietoja säilytetään siihen saakka, kunnes henkilö peruuttaa suostumuksensa tai havaitaan, että yhteystiedot eivät enää toimi.

Henkilötietojen lähde:

Rekisteröity itse toimittaa tiedot.

Rekisterin suojaus:

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Pienen Hevospuodin toimitiloissa lukitussa tilassa.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Pienen Hevospuodin tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat esim. salasanat.

Henkilötietojen vastaanottajat:

Pieni Hevospuoti voi käyttää yhteistyökumppaneita asiakaspalvelun laadun ja viestinnän tehokkuuden varmistamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjanpitäjä tai yhteistyökumppani, jos tuotteet toimitetaan asiakkaalle suoraan yhteistyökumppanilta.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen:

-Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on maksutonta.

-Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

-Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa markkinointirekisteriin antamansa suostumuksensa.

-Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus tietojensa poistamiseen.

-Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus siirtää henkilötietonsa järjestelmästä toiseen.

 

-Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja.fi)

 

Oikeuksien toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.

Tietoja muokattu viimeksi 24.10.2022

Payment Methods
bottom of page